iWaVes

 

Koffie-ochtend      (Kosten: €1,=)

Wanneer:   Maandag van 8:45 tot 11:15 (Inschrijven voor de maandag-koffie-ochtend bij Elina)

Vrijdag van 8:45 tot 11:15 (Inschrijving voor de vrijdag-koffie-ochtend bij Souada)

Waar: Middenweg 149 (steunpunt de compaan)

Contact: Cindy, bel 070-3949728 

Doel: Gezellig samen kletsen bij een kopje koffie.

 

Gevraagd: Vrijwilligers die fietslessen voor immigranten- en asielzoekers-vrouwen willen helpen verzorgen. Voor nadere informatie iWaVes Foundation 06-13605805 of iwaves@planet.nl.

 

Aangeboden: Fietslessen voor vrouwen uit Wateringse Veld e.o.

Voor nadere informatie iWaVes Foundation 06-13605805 of iwaves@planet.nl.

 

 

iWaVes zoekt Doeners, Denkers en vooral Durfers

iWaVes wil vrouwen in Wateringse Veld e.o. organiseren met als motto “Samen sta je sterker!”. Doel is maatschappelijke veranderingen te realiseren via kleinschalige projecten op lokaal niveau. Doelgroep: vrouwen in het algemeen en in het bijzonder: autochtone én allochtone vrouwen.Voor deze doelgroep wil iWaVes dé organisatie in en rond Wateringse Veld zijn die zich inzet voor vraagstukken op het gebied van emancipatie, interculturalisatie en sociale activatie. Vrouwen in Wateringse Veld e.o. nodigen wij hierbij van harte uit samen de krachten te bundelen om in de wijk problemen te inventariseren (b.v. opvoeding van kinderen, huiswerkbegeleiding, problemen met onderwijs-instellingen, extra taallessen, cultuurverschillen etc.) en oplossingen daarvoor aan te dragen. We willen een positieve bijdrage leveren door het bevorderen van:

·                     interculturele samenwerking (interculturalisatie) / integratie / bestrijden van eiland-vorming

·                     projectontwikkeling: opvoedings-ondersteunende projecten, bewustwordingsprojecten b.v. over cultuurverschillen en hoe die te overbruggen met in gedachten dat de overeenkomsten tussen de diverse culturen groter zijn dan de verschillen.

·                     informatie verzamelen en uitwisselen met andere zusterorganisaties in Den Haag e.o.

·                     Organiseren van “Vrouwen ontmoeten Vrouwen” i.s.m. zusterorganisaties (in een nog te bepalen frequentie) helpen organiseren van “Internationale Vrouwendag”.

·                     informatievoorziening voor vrouwen

·                    emancipatie van vrouwen, huiselijk geweld

·                     sociale activatie van vrouwen: bevorderen van de ouderparticipatie op de basisscholen en andere vormen van maatschappelijke participatie via andere buurt- en (migranten-)organisaties. Ouders staan ver af van de wereld waarin hun kinderen opgroeien en daardoor kunnen ze hen te weinig steunen bij het opgroeien.

·                     jeugdhulpverlening: in kaart brengen van mogelijkheden en doorverwijzen.

·                     Contacten onderhouden met gemeentelijke instellingen w.o. scholen, voorlichten over het onderwijssysteem

·                     (nog in te vullen, ideeën zijn welkom, b.v. om dialoog en ontmoeting te bevorderen of b.v. hoe vindt je vrijwilligerswerk [waarmee je uit je isolement komt, eerste stap naar een baan], (taal-)stages en coaches voor het leren van de Nederlandse taal, problemen met de CITO-toets voor allochtonen etc) .....

 

Uw ideeën / wensen / aandachtspunten:

O - Graag een buurtcentrum hier vlakbij in Wateringse Veld Zuid [Lage Veld].

O- Of we willen graag een zwembad op de plek waar vroeger de Albert Hein stond.

O- We willen speelvoorzieningen voor 0-9 jaar op de Parijsplein kant van de speelvelden aan de Laan van Wateringse Veld

O- We willen een … …  . . . . . . [e-mailen naar iWaVes@planet.nl]

 

 

Initiatiefnemer: Cindy Lachman Singh met ondersteuning van leden van iWaVes en vrijwilligersorganisatie HOF.

Leden/sympathisanten kunnen zich aanmelden via e-mail: iwaves@planet.nl.